Könyvkiadási pályázat 2023

Pályázat rövid leírása

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (a továbbiakban EMEOGySz) pályázatot hirdet magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadására.

Pályázat tárgya

Sikeres pályázat esetén az EMEOGySz vállalja a kézirat könyv formájában való megjelentetését, a Kiadói Testület által elfogadott példányszámnak és formátumnak megfelelően. A könyvkiadás keretében az EMEOGySz feladatai a következők:

 • szakmai lektorálás
 • szaknyelvi lektorálás
 • műszaki szerkesztés
 • nyomdai kivitelezés
 • terjesztés

Pályázni csak kész kézirattal lehet.

Kik pályázhatnak

Könyvkiadási pályázatot bárki benyújthat, amennyiben az első szerző vagy a szerkesztő eleget tesz az alábbi feltételeknek:

 • legalább egy éve EME OGYSZ tag
 • román állampolgár
 • kifogástalan szakmai-erkölcsi előzmény

Pályázatok elbírálása

A beérkezett kéziratokat az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Kiadói Testülete értékeli és rangsorolja. A döntés az alábbi szempontok figyelembe vételével történik:

 • független szakmai lektori vélemény
 • a kiadvány szükségessége
 • tudományos igényesség
 • szakmai/tudományos nyelvezet
 • érdeklődési kör

A támogatásra vonatkozó döntést a Testület legkésőbb 2023. december 18-ig hozza meg, és a Szakosztály honlapján teszi közzé. Ez a döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet. A kiadót a Szakosztály Választmánya, a példányszámot a Kiadói Testület szavazza meg.
A Kiadói Testület a rendelkezésre álló anyagi keret figyelembe vételével határozza meg a támogatott kéziratok számát.

Pályázati csomag

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell 1-1 példányt az alábbiakból:

Sikeres pályázat esetén

A nyertes pályázónak le kell adnia a kézirat digitális változatát, elektronikus adathordozón (CD, USB stb.) a kézirat formai elvárásainak megfelelően (2. Melléklet | Kézirat formai követelményei).
Sikeres pályázat esetén a szerző vagy a szerzők képviselője és az EMEOGySz szerzői-kiadói szerződést kötnek , amiben  egyebek mellett kötelező módon szerepelnek az alábbiak:

 • a kézirat végleges elektronikus formában történő leadásának határideje
 • a kézirat nyomtatásának (várható) ideje
 • a nyomtatott példányszám
 • a szerzői tiszteletpéldányok

 

Az anyagot ajánlott postai küldeményként vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:
EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
cim Aleea Cornişa 18/12, 540103 Tg. Mureş (Marosvásárhely)

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi