Könyvkiadási pályázat 2009

Pályázati kiírás

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdet magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatására.

A pályázat a könyv kiadási költségeinek teljes vagy részleges fedezését tartalmazza 15000 lejig (RON). Részleges költségfedezés esetén a pályázó szerződéses kötelezettséget kell vállaljon, hogy a könyvet egy éven belül megjelenteti, ellenkező esetben a támogatást visszafizeti.

Pályázni csak kész kézirattal lehet. A kiadásra kerülő könyv terjedelme ne legyen kevesebb mint 100 oldal. Feltétel, hogy az első szerző vagy szerkesztő EME tag és román állampolgár legyen.

A beérkezett kéziratokat az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Kiadói Testülete szaklektori véleményezés figyelembevételével rangsorolja. A támogatásra vonatkozó döntést a Testület legkésőbb 2009 november 30-ig hozza meg és a Szakosztály honlapján teszi közzé. Ez a döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet. A kiadót a Szakosztály választmánya, a példányszámot a Kiadói Testület dönti el.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kézirat nyomtatott és elektronikus változatát valamint a szerző(k) részletes szakmai önéletrajzát.

Az anyagot ajánlott postai küldeményként vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:
EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
cim Aleea Cornişa 18/12, 540103 Tg. Mureş (Marosvásárhely)

Eredményhirdetés

A 2009. évi pályázatra egyetlen kézirat sem érkezett.
 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi