Viziune și scurt istoric

logo

Activitatea principală a Secției de Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice a Societății Muzeului Ardelean este centrată pe organizarea activităţii ştiinţifice în limba maternă respectiv popularizarea şi publicarea rezultatelor științifice deosebite obţinute. Principiul de bază care ne ghidează este îmbinarea modernității cu tradiţia.

În acest moment avem peste 900 de membri.

Activitatea noastră se axează în primul rând pe organizarea reuniunilor ştiinţifice. O parte dintre aceste reuniuni se desfăşoară în cadrul grupurilor de lucru teritoriale ale societăţii sub formă de simpozioane sau cursuri de perfecţionare. Manifestarea cea mai importantă este Conferinţa Anuală a Societăţii. Numărul din ce în ce mai mare şi nivelul din ce în ce mai ridicat al lucrărilor prezentate, cu un număr de participanţi din ţară şi din străinătate în continuă creştere fac ca această manifestare ştiinţifică şi de perfecţionare în domeniul medical, să servească ca un prilej deosebit, menit să strângă relaţiile între participanţi şi de a cunoaşte mai bine în mod reciproc activitatea fiecărui membru al societăţii. Începând din 2006 aceste manifestări sunt creditate de către Colegiul Medicilor din România.

Materialul acestor conferinţe este publicat cu regularitate în revista Orvostudományi Értesítő
(Buletin de Ştiinţe Medicale) emisă de societatea noastră. Revista a fost fondată în 1876 de dr. Hőgyes Endre. În primele 63 de volume, apărute până la 1948, au fost publicate pe 14772 pagini 1638 de articole din domeniul medical. După 1990 revista apare din nou anual (continuând cu volumul 64), iar din 2002 sunt publicate 4 numere pe an. Începând din anul 2003 revista publică nu numai lucrările prezentate cu ocazia Conferinţei Anuale, ci şi alte lucrări ştiinţifice ale membrilor societăţii. Revista noastră a fost clasificată de către UMF Tîrgu Mureş ca revistă ştiinţifică universitară cu referenţi. În anul 2003 revista a fost acreditată de către CNCSIS/CENAPOSS, iar din 2008 a fost clasificată ca şi revistă de categoria B.

Secţia de Ştiinţe Medicale şi Farmaceutice a Societatea Muzeului Ardelean este singura societate de acest profil de limbă maghiară din ţara noastră. Păstrăm legături strânse cu mai multe societăţi: Magyar Egészségügyi Társaság (Societatea de Sănătate din Ungaria), Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (Societatea de Ştiinţe Farmaceutice din Ungaria), Marosvásárhelyi Magyar Diákszövetség (Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tg-Mureş), Worldwide Hungarian Medical Academy, Keresztény Orvosok Szövetsége (Asociaţia Medicilor Creştini), Bolyai Társaság (Societatea Bolyai), Studium Alapítvány (Fundaţia Studium).

Societatea noastră se implică în mod activ în organizarea și desfăşurarea unor competiţii de acordare a mai multor burse științifice. Astfel un număr mare de candidaţi au reuşit să beneficieze de diferite burse de studii şi de cercetare. Cu începere din anul 2008 acordăm burse din fondurile proprii ale societăţii.

Prin acordarea premiului „Lencsés György - Ars Medica” şi a premiului „Csőgör Lajos” respectiv a premiului acordat în colaborare cu Fundaţia Pápai Páriz Ferenc din Odorheiu Secuiesc societatea noastră participă în mod activ şi în acordarea unor distincţii personalităţilor cu activitate ştiinţifică deosebită în domeniul medical.

 
© 2010-1018 SMA, Secția de Științe Medicale și Farmaceutice
Webdesign original: Arcsin |Imagini: famfamfam|Design și conținut: orbank