Könyvkiadási pályázat 2008

Pályázati kiírás

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdet magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatására.

A pályázat két könyv kiadási költségeinek teljes vagy részleges fedezését tartalmazza egyenként 15000 lejig (RON). Részleges költségfedezés esetén a pályázó szerződéses kötelezettséget kell vállaljon, hogy a könyvet egy éven belül megjelenteti, ellenkező esetben a támogatást visszafizeti.

Pályázni csak kész kézirattal lehet. A kiadásra kerülő könyv terjedelme ne legyen kevesebb mint 100 oldal. Feltétel, hogy az első szerző vagy szerkesztő EME tag és román állampolgár legyen.

A beérkezett kéziratokat az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Kiadói Testülete szaklektori véleményezés figyelembevételével rangsorolja. A támogatásra vonatkozó döntést a Testület legkésőbb 2008 november 30-ig hozza meg és a Szakosztály honlapján teszi közzé. Ez a döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet. A kiadót a Szakosztály választmánya, a példányszámot a Kiadói Testület dönti el.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kézirat nyomtatott és elektronikus változatát valamint a szerző(k) részletes szakmai önéletrajzát.

Az anyagot ajánlott postai küldeményként vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:
EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
cim Aleea Cornişa 18/12, 540103 Tg. Mureş (Marosvásárhely)

Eredményhirdetés

Szakosztályunk 2008-ban ismét kiírta a magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatását (15000 RON értékben) célzó pályázatát. A Szakosztály Kiadói Testülete a két beérkezett kéziratot elemezve megállapította, hogy az egyik nem felelt meg a pályázati kiírásnak (már kinyomtatott könyvről lévén szó, a Választmány a kiadás ellen szavazott). A másik kéziratot két szaklektor elemezte és egybehangzó véleményük szerint igéretes mű, de még kiegészítéseket és javításokat igényel. Ezek elvégzése esetén a jövő évi pályázatra javasolják újra benyújtani.

A fentiek alapján a támogatás a 2008-as évre nem került kiosztásra.
 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi