Dr. Kopp Elemér pályadíj
2010

A Pápai Páriz Ferenc Alapítvány anonim adományozó megbízásából pályadíjat ír ki határon túli gyógyszerész, orvos, biológus egyetemi hallgatók, vagy már végzett, a 30. életévét még be nem töltött, gyógynövényekkel foglalkozó fiatal szakemberek részére. A pályadíj a néhai Dr. Kopp Elemér emlékét őrzi, aki a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem tanszékvezető tanára volt. A pályadíj a fenti egyetemen, társegyetemeken, illetve a gyógynövény szakterületen dolgozó fiatal határon túli magyar szakemberek tudományos fejlődését hivatott serkenteni és támogatni.

A felajánlott összegből évenként egy alkalommal részesül jutalomban 1-2 pályázó, sikeres pályázat alapján.

A pályázat feltételei:
  1. A gyógynövények, gyógynövény-alapú gyógyszerek és étrend-kiegészítők vizsgálatával, kutatásával, fejlesztésével és alkalmazásával foglalkozó kísérletes, illetve azok szakirodalmát összegző színvonalas előadás, publikált közlemény, vagy a népi gyógynövény alkalmazással kapcsolatos adatgyűjtés és feldolgozás.
  2. A gyógynövényeket, gyógynövényekből gyártott szereket és az étrend-kiegészítőket szakszerűen bemutató, a lakosság felvilágosításában hatékonyan résztvevő tájékoztató és népszerűsítő munka közlések formájában, a médiában.
  3. Dependenciát kiváltó gyógyszerek, illegális kábítószerek vizsgálata, színvonalas irodalmi és ismeretterjesztő munka, előadás, publikált közlemény.
A pályázathoz melléklendő:
  • a benyújtó szakmai önéletrajza
  • a munkát leíró maximum 5 oldalas összefoglaló a publikált mellékletekkel (tudományos diákköri munka, diplomamunka, közlemények, előadások, indokolt esetben a közlemény, vagy előadás elfogadásának igazolása).
A pályázatokat évente december 31-ig kell benyújtani a Pápai Páriz Ferenc Alapítványhoz:

Fundaţia Pápai Páriz Ferenc Alapítvány
cim Rózsa u.18 sz., 535600 Odorheiu-Secuiesc (Székelyudvarhely)

A benyújtott pályázatokat szakmai bizottság értékeli, és elfogadás esetén javaslatot tesz az Alapítványnak a díjazásra. A 2010-es évben a kiosztásra kerülő pályadíj összege 700 RON, amely a következőképpen oszlik meg:
I. díj        400 RON
II. díj       300 RON

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi