Könyvkiadási pályázat 2010

Pályázati kiírás

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya pályázatot hirdet magas tudományos igénnyel, magyar nyelven megírt, széleskörű érdeklődésre számot tartó orvosi vagy gyógyszerészeti szakkönyv kiadásának támogatására.

A pályázat a könyv kiadási költségeinek teljes vagy részleges fedezését tartalmazza 15000 lejig (RON). Részleges költségfedezés esetén a pályázó szerződéses kötelezettséget kell vállaljon, hogy a könyvet egy éven belül megjelenteti, ellenkező esetben a támogatást visszafizeti.

Pályázni csak kész kézirattal lehet. A kiadásra kerülő könyv terjedelme ne legyen kevesebb mint 100 oldal. Feltétel, hogy az első szerző vagy szerkesztő EME tag és román állampolgár legyen.

A beérkezett kéziratokat az EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Kiadói Testülete szaklektori véleményezés figyelembevételével rangsorolja. A támogatásra vonatkozó döntést a Testület legkésőbb 2010 november 30-ig hozza meg és a Szakosztály honlapján teszi közzé. Ez a döntés végleges, felülbírálatát kérni nem lehet. A kiadót a Szakosztály választmánya, a példányszámot a Kiadói Testület dönti el.

A pályázati anyagnak tartalmaznia kell a kézirat nyomtatott és elektronikus változatát valamint a szerző(k) részletes szakmai önéletrajzát.

Az anyagot ajánlott postai küldeményként vagy személyesen a következő címre kérjük eljuttatni:
EME Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
cim Aleea Cornişa 18/12, 540103 Tg. Mureş (Marosvásárhely)

Eredményhirdetés

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztályának Kiadói Testülete 2010. október 29-én, a Szakosztály székházában megtartott ülésén megállapította, hogy a 2010-es könyvkiadási pályázatra két kézirat érkezett. Az egyik pályázatról a Szakosztály Választmánya folyó év október 14-i ülésén megállapította, hogy nem teljesíti a kiírás következő feltételeit: „magyar nyelven megírt, szakkönyv”. Ezen döntés alapján a kéziratot még a Kiadói Testület ülése előtt visszavonta a pályázó.

A 2. pályázat:
cím: Szülészeti és nőgyógyászati patológia,
szerzők: Dr. Horváth Emőke és Dr. Mezei Tibor

megfelel a kiírás feltételeinek.

Ennek értelmében a Szakosztály a kiadás költségeinek teljes vagy részleges fedezését vállalja 15000 RON értékig.

 

 
© 2010-1018 EME, Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztály
Eredeti webdesign: Arcsin |Ikonok: famfamfam|Arculat: orbank|Tartalom: szilagyi